Home
Alarmy
CCTV
Automatyka budynkowa
Okablowanie strukturalne
Systemy p-poż.
TV-SAT
Jak zaplanować instalacje alarmowe?

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa coraz częściej skłania nas do zainstalowania alarmu w domu. Wykonanie takiej instalacji najczęściej powierzamy fachowcom, posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ze względu na to, że każda instalacja ma charakter indywidualny, dobry profesjonalista przed wykonaniem projektu będzie zbierał informacje dotyczące architektury chronionego domu czy mieszkania (uwzględniając również jego otoczenie), jak też dotyczące przyzwyczajeń i oczekiwań mieszkańców.

Warto przygotować się do takiej rozmowy, dając równocześnie sobie czas na przemyślenie możliwych wyborów. Rozważania należy zacząć od tematów związanych z funkcjami sygnalizacji próby włamania - w związku z czym w kilku zdaniach postaramy się omówić rolę poszczególnych elementów systemu.

Typowy system alarmowy w dużym uproszczeniu składa się z centrali alarmowej (będącej "mózgiem" systemu) wraz z urządzeniami pozwalającymi na sterowaniu pracy centrali (przede wszystkim załączanie i wyłączanie dozoru) - takimi urządzeniami mogą być np. manipulatory (zwane też potocznie szyfratorami). Rolę "oczu i uszu" systemu pełnią czujki alarmowe, których zadaniem jest wykrycie określonych działań (np. próby otwarcia okien lub drzwi, poruszania się w określonym obszarze, tłuczenia szyby). Innym istotnym elementem są sygnalizatory, które powinny poinformować najbliższe otoczenie chronionego obiektu o próbie włamania poprzez sygnalizację akustyczną ("wycie" syreny) i optyczną (błyskanie światłem o dużej jasności). Ostatnim z zasadniczych elementów systemu są urządzenia zdalnego powiadamiania - tzw. komunikatory alarmowe: umożliwiają one zdalne przekazanie informacji o alarmie poprzez linię telefoniczną, sieć GSM czy sieć INTERNET. Dzięki nim istotne informacje przekazane zostaną błyskawicznie do centrum dowodzenia firmy ochrony, bądź bezpośrednio do osób zainteresowanych.

Jedną z podstawowych kwestii którą należy rozważyć są oczekiwania odnośnie systemu: czy jego rolą ma być jedynie zabezpieczenie mienia pod nieobecność domowników, czy może system ma dawać także poczucie bezpieczeństwa osób pozostających w domu? Odpowiedź na to pytanie pozwoli zdecydować o sposobie zabezpieczenia: w pierwszym przypadku prosty system mógłby posiadać jedynie kilka czujek wykrywających ruch w pomieszczeniach; decydując się jednak na wyższy stopień bezpieczeństwa, niezbędnym elementem stanie się tzw. ochrona obwodowa. Celem ochrony obwodowej jest wykrywanie próby przedostania się przez "obwód" strefy chronionej - najczęściej linię okien i drzwi, ale może ona zawierać również część terenu wokół domu. Ważną zaletą ochrony obwodowej jest to, że może ona dozorować nawet wówczas gdy wewnątrz zabezpieczonego obwodu znajdują się domownicy. Tego typu ochronę obwodową zapewnić mogą czujki magnetyczne oraz wibracyjne zainstalowane na oknach i drzwiach, jak również aktywne bariery podczerwieni ACTIVA które można użyć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. System wyposażony jedynie w wewnętrzne czujki ruchu zareaguje dopiero na obecność intruza wewnątrz chronionego obszaru, i dodatkowo nie pozwoli na dozorowanie w czasie kiedy mieszkańcy pozostają w zabezpieczanym domu. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie aby system wyposażony w ochronę obwodową uzupełnić o wykrywanie ruchu wewnątrz. W ten sposób uzyskujemy maksymalną ochronę, a nowoczesna centrala alarmowa pozwoli w prosty sposób włączyć odpowiedni tryb dozoru w zależności od tego czy wewnątrz pozostają domownicy, czy też nie. Warto również wiedzieć o tym, że system może zostać wyposażony w kilka urządzeń sterujących (np. manipulatorów) - zwłaszcza w przypadku większych mieszkań i domów wygodnie jest mieć dodatkowy manipulator przy sypialni, pozwalający na proste załączenie dozoru w trybie nocnym. Kolejnym istotnym tematem wymagającym przemyślenia jest sposób zdalnego powiadamiania realizowanego przez system alarmowy. Dotyczy to zarówno przekazania informacji do firmy ochroniarskiej (tzw. monitoring) jak i powiadamiania prywatnego (np. komunikatem głosowym przez telefon). Do niedawna najpopularniejszą opcją było wykorzystanie w tym celu zwykłej linii telefonicznej - nawet najprosze centrale alarmowe wyposażone są w podstawowy komunikator działający z tego typu łączem. Obecnie ze względu na silną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym, często nie potrzebujemy linii telefonicznej - rolę codzinnej komunikacji przejęły praktycznie całkowicie telefony komórkowe. Za pomocą specjalnych urządzeń (modułów GSM) można wykorzystać ten rodzaj łączności na potrzeby monitoringu i powiadamiania (zarówno głosowego, jak i SMS). Jeszcze inną alternatywą są komunikatory TCP/IP korzystające z sieci Ethernet - ich zaletą jest brak konieczności opłacania dodatkowego abonamentu za przesyłanie informacji w celu realizacji łączności o alarmie.

W przypadku gdy na zainstalowanie alarmu decydujemy się mając mieszkanie w pełni wyremontowane i urządzone, pojawia się dodatkowy dylemat. Wykonanie tradycyjnej instalacji alarmowej wiąże się z poprowadzeniem przewodów do wszystkich elementów systemu - wymagać to będzie prac remontowych (kucie, szpachlowanie, malowanie), lub spowoduje pojawienie się dodatkowej "ozdoby" w postaci listew maskujących prowadzone okablowanie. Problem ten można rozwiązać wybierając system bezprzewodowy, wykorzystujący łączność radiową. Ze względu na zaawansowaną technologię wymaganą do produkcji elementów takiego systemu, koszty elementów składowych będą wyższe od komponentów standardowych. Jednakże biorąc pod uwagę całkowity koszt prac związanych z założeniem instalacji, może się okazać, że rozwiązanie bezprzewodowe w ogólnym rozrachunku będzie tańsze.

Niezależnie od wybranych rozwiązań, warto pamiętać o tym by elementy wybrane do budowy systemu zapewniały najwyższy poziom niezawodności i jakości działania. Ze względu na to że do oceny tych parametrów nierzadko potrzebne są odpowiednio wyposażone laboratoria, dobrze jest polegać na sprawdzonych rozwiązaniach pochodzących od uznanych producentów - w połączeniu z profesjonalnym montażem stanowić to będzie gwarancję skuteczności i wieloletniej, niekłopotliwej eksploatacji. Ze względu na złożoność zagadnień związanych z profesjonalną ochroną naszego domu, warto zaprojektowanie i montaż instalacji powierzyć zaufanemu fachowcowi. Jego wiedza i doświadczenie będą dodatkową gwarancją jakości zabezpieczenia realizowanego przez system alarmowy, a regularne serwisowanie instalacji zapewni skuteczność jej działania wtedy, gdy wystąpi taka konieczność.

źródło: mieszkajbezpiecznie.pl

Alarmy bezprzewodowe - prawda i mity

Statystyki prowadzone przez Policję i ubezpieczycieli jednoznacznie wskazują, że posiadanie alarmu w domu jest jedną z najskuteczniejszych metod uniknięcia wizyty niepożądanych osób w naszym domu czy mieszkaniu. Wiele osób mimo to rezygnuje zupełnie, bądź odkłada w czasie decyzję o wyposażeniu swojego lokum w taki system. Wynika to często z przeświadczenia o uciążliwości i kosztach wykonania tradycyjnej instalacji alarmowej. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń alarmowych komunikujących się ze sobą bezprzewodowo drogą radiową. Dynamiczny rozwój technologii pozwala obecnie stosować rozwiązania konstrukcyjne, które jeszcze kilka lat temu zdawały się być niemożliwe do uzyskania. Dzięki temu, nowoczesne urządzenia bezprzewodowe mogą charakteryzować się bardzo niskim zużyciem energii i w pełni dwukierunkową komunikacją. W ten sposób zaawansowane technologie bezprzewodowe takie jak ABAX opracowany przez firmę SATEL pozwalają sprostać dawnym problemom urządzeń bezprzewodowych. Mimo wszystko, wśród wielu osób pokutuje szereg mitów wynikających z braku świadomości skoku technologicznego, który dokonał się w branży systemów alarmowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. W niniejszym tekście, odwołując się do konkretnych problemów z przeszłości, przybliżymy zalety współczesnych rozwiązań.

Mit nr 1: alarmy bezprzewodowe wymagają częstej wymiany baterii

Popularne jeszcze kilka lat temu bezprzewodowe urządzenia alarmowe rzeczywiście wymagały stosunkowo częstej wymiany baterii. Spowodowane było to głównie niedoskonałą konstrukcją - zastosowaniem układów starszej generacji i popularnych baterii 9V o niewielkiej pojemności. Konstrukcja urządzeń wykonanych w technologii bezprzewodowej ABAX korzysta z nowoczesnych układów cyfrowych, przeznaczonych do zastosowania w urządzeniach pracujących z zasilaniem bateryjnym. Układy takie przeznaczone są do pracy z obniżonymi napięciami, dzięki czemu do pracy potrzebują znikomej ilości energii. W połączeniu z zastosowaniem trwałych ogniw litowych spopularyzowanych w technice fotograficznej, okres pomiędzy koniecznymi wymianami źródeł zasilania wynosi od 3 do 5 lat. Po takim czasie, akumulator awaryjny podtrzymujący zasilanie stosowany także w tradycyjnych systemach alarmowych również wymaga wymiany - co powoduje, że koszty serwisowe tak dla systemów przewodowych, jak i bezprzewodowych mogą być zbliżone.

Mit nr 2: łączność bezprzewodowa jest niepewna

Przeświadczenie o niepewnej łączności bezprzewodowej w przypadku systemów alarmowych najprawdopodobniej wywodzi się ze starych rozwiązań wyposażonych w jednokierunkową transmisję. Przy takim rozwiązaniu, czujka wysyłając informację do centrali alarmowej nie mogła sprawdzić, czy informacja poprawnie dotarła do odbiornika. Przypadkowe zakłócenia mogły spowodować, że kluczowa informacja zaginęła w eterze - rzeczywiście, technologia ta nie była adekwatna do zastosowań w systemach zabezpieczeń. Rewolucją okazało się wprowadzenie dwukierunkowej łączności pomiędzy urządzeniami. Dzięki systemowi potwierdzeń, każda informacja może być przekazywana "do skutku" - system staje się niewrażliwy na pojawiające się, sporadyczne zakłócenia. Rozwiązanie takie nie byłoby wykonalne, gdyby nie dynamiczny rozwój technologii pozwalający na miniaturyzację i oszczędność energii (vide Mit nr 1).

Mit nr 3: bezprzewodowe alarmy to "zabawki", nie nadające się do "poważnych" zastosowań

Opinie takie powstały najprawdopodobniej w oparciu o jakość i możliwości oferowane przez alarmy bezprzewodowe typu "zrób to sam", dostępne w różnego rodzaju hipermarketach - często oferowane w promocyjnej cenie, a prawie zawsze pochodzące z Chin. Rzeczywiście, z profesjonalnym zabezpieczeniem nie mają one nic wspólnego: zestaw z czujką, małą syrenką alarmową i pilotem nadaje się bardziej jako atrapa poprawiająca samopoczucie posiadacza. Do tego korzystają one często z nielegalnego w Polsce pasma częstotliwości, co może powodować np. zakłócenia w odbiorze telewizji. Równolegle, istnieje rynek profesjonalnego sprzętu alarmowego wykorzystujący łączność bezprzewodową. W odróżnieniu od tamtych "niepoważnych" rozwiązań, sprzęt wykorzystujący zaawansowaną technologię ABAX posiada szereg certyfikatów. Stanowią one gwarancję najwyższego stopnia zabezpieczenia: jako jedyny system bezprzewodowy w Polsce, ABAX posiada najwyższą klasę S przyznaną przez Techom (niezależną jednostkę zajmującą się m.in. badaniem sprzętu alarmowego). Pozwala to na stosowanie go nawet przy zabezpieczaniu obiektów wojskowych - a tam nie ma mowy o kompromisach.

Mit nr 4: gama urządzeń dostępnych w wersji bezprzewodowej jest mocno ograniczona

Twierdzenie takie mogło być prawdziwe jeszcze kilka lat temu: w wersji bezprzewodowej występowały najczęściej podstawowe czujki ruchu i otwarcia drzwi, do tego pilot zdalnego sterowania i ewentualnie syrena alarmowa. Cztery lata temu, w momencie premiery rynkowej systemu ABAX, w ramach oferty dostępne było 5 urządzeń. Od samego początku system był jednak zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić jego swobodny rozwój w przyszłości. Obecnie w skład systemu ABAX wchodzi 15 różnych typów urządzeń bezprzewodowych, a w opracowaniu jest kilka kolejnych. Dzięki temu można nie tylko zrealizować praktycznie dowolny system alarmowy, ale także wykorzystać łączność bezprzewodową przy realizowaniu Inteligentnego Domu. Należy przy tym podkreślić, że najnowsze urządzenia można wykorzystać także w starszych systemach ABAX - świadczy to o poważnym traktowaniu Klientów przez firmę SATEL.

Mit nr 5: bezprzewodowe alarmy są dużo droższe od tradycyjnych

Porównując jedynie ceny urządzeń, ta opinia wydaje się słuszna. Różnica w cenie pomiędzy sprzętem tradycyjnym i bezprzewodowym wynika z technologicznego skomplikowania urządzeń komunikujących się ze sobą drogą radiową - co do tego, nie ma żadnych wątpliwości. Nie należy przy tym zapominać, że koszt systemu alarmowego to nie tylko koszt wchodzących w jego skład urządzeń. Układanie okablowania, zwłaszcza w mieszkaniach już wykończonych, jest zajęciem pracochłonnym i uciążliwym. Możliwość uniknięcia dużej części tych prac dzięki zastosowaniu systemu bezprzewodowego pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Warto mieć świadomość, że wraz ze wzrostem jednostkowych kosztów pracy, różnica owa będzie się tylko zwiększać. W zachodniej Europie, instalacje alarmowe oparte o urządzenia bezprzewodowe już teraz są tańsze od instalacji tradycyjnych. Tendencja ta podkreślać się będzie także na polskim rynku - w końcu także jesteśmy Europejczykami. Mamy nadzieję, że tym tekstem udało się rozwiać przynajmniej część Państwa ewentualnych wątpliwości związanych ze stosowaniem bezprzewodowych elementów do budowy systemu alarmowego. Dynamicznie rosnący ich udział w rynku świadczy o tym, że także w Polsce instalatorzy i użytkownicy przekonali się do słuszności tego kierunku rozwoju branży. Wydaje się, że tak jak i w innych dziedzinach życia (telekomunikacja, Internet, itp.) także i w dziedzinie systemów alarmowych znikają powody by wracać do układania kabli w ścianach.

źródło: mieszkajbezpiecznie.pl

Kontakt:

tel.: 501-501-022
email: biuro@plan.net.pl
Formularz szybkiego kontaktu:
Imię i nazwisko:
Adres email:
Wiadomość: